NVCZ site header eindNieuws

Beroepsprofiel

3 maart 2020

Compressie-therapeut en Compressie-exert

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 24 juni a.s. zal het bestuur een korte uiteenzetting geven hoe het beroepsprofiel tot stand is gekomen.

Als u lid bent van NVCZ, kunt u het beroepsprofiel inzien achter het afgeschermde gedeelte voor onze leden.

Het beroepsprofiel zal leidend worden in onze beroepsgroep en zal gehanteerd worden bij opleiding, certificering en registratie in het beroepsregister.

Verhoging contributie per 1/1/2019

Met terugwerkende kracht zal per 1 januari 2019 zal de contributie voor bedrijven verhoogd

worden van € 125,00 naar € 200,00.

De contributie voor de individuele leden blijft gelijk op € 75,00.


Disclaimer | Copyright 2016 NVCZ.nl | Alle rechten voorbehouden | Website maakt gebruik van cookies